Brains of Nynas: Tallal Belkheiri

Tallal Belkheiri har gedigen erfarenhet av forskning och utveckling inom processteknik. I sin roll som Nynas Sustainability Manager ligger fokus på att söka tekniska lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här får du veta mer om vad Tallal har i tankarna.

25 %
SAMORDNING & SAMARBETE

Hållbarhet är varje individs ansvar. Som Sustainability Manager är min främsta utmaning att effektivt samordna alla hållbarhetsinitiativ inom hela företaget och på så sätt säkerställa ett slagkraftigt lagarbete. För att nå våra mål och ambitioner är det absolut nödvändigt att främja en kultur som genomsyras av teamwork och samarbete. Genom att samordna våra ansträngningar och dela med oss av vår expertis kan vi maximera effekten av våra hållbarhetsidéer.

22 %
RAPPORTERING & REGLERING

En avgörande aspekt som vi för närvarande fokuserar på är att etablera ett väldefinierat ramverk för hållbarhetskartläggning. Detta inkluderar implementering av nödvändiga kvalitetsprocedurer för att effektivt övervaka och granska våra hållbarhets-KPI:er. Men det är också av största vikt att se till att efterleva både befintliga och kommande regelverk.

17 %
KOMMUNIKATION

Det finns gott om framgångshistorier som lyfter fram Nynas engagemang inom hållbarhetområdet. Det gäller inte minst olika projekt som syftar till att utveckla biobaserade produkter och främja cirkularitet. I det arbetet spelar effektiv kommunikation en central roll. Vi siktar på att göra Nynas anställda stolta över vår ”hållbarhetsresa”, samtidigt som vi bygger in en hållbarhetskultur i varje aspekt av den dagliga verksamheten.

Tallal Belkheiri

Med en gedigen bakgrund, såväl akademiskt som från näringslivet, kom Tallal till Nynas sommaren 2020. Förutom en master i Energy Engineering från Ecole des Mines de Douai i Frankrike har han en doktorsexamen i kemiteknik från Chalmers i Göteborg. I avhandlingen analyseras möjligheten att utveckla en katalytisk process för att producera biobränslen och kemikalier från biomassa. Tallal anställdes i Nynas som Process Technology Specialist och kom då närmast från jobbet som Research Engineer på forskningsavdelningen hos Nouryon. Nyligen tillträdde han tjänsten som Nynas Sustainability Manager.

14 %
BALANS

Jag ägnar fritiden åt två viktiga aspekter i mitt liv: familjen och träning. Jag njuter av stunderna tillsammans med mina nära och kära, samtidigt som jag även hittar inspiration, avkoppling och en möjlighet för meditation när jag springer och tränar i de fantastiska svenska skogarna. En annan av mina favorithobbyer är att läsa om teknik, politik och andra breda ämnesområden.  

22 %
TEKNOLOGI & INNOVATION

Efter att ha tillbringat flera år inom FoU och processteknik har jag fortfarande kvar passionen för innovation och teknik. Mitt fokus har dock successivt skiftat mot att söka tekniska lösningar ur ett hållbarhetsperspektiv. Förutom engagemanget för områdena processer och teknik kräver min roll som Sustainability Manager att jag stödjer, bistår och koordinerar olika hållbarhetsinitiativ. Detta gör att jag kan behålla kopplingen till teknik- och processutveckling, samtidigt som jag bidrar till det bredare målet att främja hållbarhet.

Oväntat besök

Det naturnära läget gör att raffinaderiet i Nynäshamn till och från får oväntat besök. För en tid sedan dök en kanin upp för att undersöka om det var möjligt att bosätta sig invid laboratoriet.

Tusentals åtgärder i stort och smått

Nu är det dags för vårt underhållsstopp som vi genomför var fjärde år.

Vi är tillbaka!

Nynas har haft en tuff tid de senaste åren. Vi förlorade en viktig del av råoljeförsörjningen som en effekt av situationen i Venezuela, vilket gjorde att företaget hamnade i en rekonstruktion. Sedan kom pandemin där vi hade svårt att bemanna vårt kontrollrum. Sist men inte minst har Rysslands anfallskrig mot Ukraina påverkat hela industrin.