Vårt leveransnätverk

För att säkerställa att våra kunder får vad de behöver, när de behöver det, erbjuder vi ett brett leveransnätverk.

I hjärtat av nätverket finns våra raffinaderier, kompletterade med en rad lagringsanläggningar, blandningsstationer och försäljningskontor. Dessa är strategiskt placerade i närheten av våra marknader och kunder.

För att våra kunder ska få sina produkter i tid har Nynas ett antal egna leveransställen samt tillgång till ytterligare tredjepartsleveransställen. För nafteniska specialoljor finns en central lagringsanläggning och blandningsstation i Antwerpen. Våra bitumendepåer har egna blandningsanläggningar.

Hög säkerhetsmedvetenhet upprätthålls genom revisioner och regelbundna möten med alla inblandade parter. Transporter med tankbil ska också följa stränga säkerhetsföreskrifter.