Våra raffinaderier

Våra produkter tillverkas i raffinaderier i Europa. Två av dem – Nynäshamn och Göteborg – ägs av Nynas. Raffinaderiet i Eastham, Storbritannien, är ett samarbetsprojekt med Shell.

Vi skapar värde för våra kunder

Nynas kärnkompetens är att raffinera extra tung råolja till en balanserad blandning av nafteniska specialprodukter och bitumen. Resultatet är hållbara, högpresterande specialprodukter som uppfyller våra kunders krav.

Vi processar våra destillat noggrant för att avlägsna svavel och kväve samtidigt som vi minskar aromatiska ämnen. Resultatet är en mycket ren produkt som uppfyller stränga krav på funktion och hälsoegenskaper och som är idealisk för många kundtillämpningar.

Vi producerar bitumen genom direktdestillation och strävar efter en jämn produktkvalitet.

Vi har leveransnätverk i Europa och på andra utvalda marknader, vilket garanterar våra kunder snabba och pålitliga leveranser. Genom vårt sälj och tekniknätverk säkerställer vi ett nära samarbete med kunderna och erbjuder en mängd olika aktiviteter, från teknisk support till samarbete inom produktutveckling.

Raffinaderiet i Nynäshamn

Raffinaderiet startades 1928 i Nynäshamn utanför Stockholm. Här tillverkas alla Nynas produktkategorier för den nordiska marknaden och för export. Raffinaderiet har spelat en nyckelroll för Nynas fokus på specialprodukter. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet gjordes betydande investeringar för att öka såväl bitumenkapaciteten som produktionen av nafteniska specialoljor. Investeringarna har sedan dess fortsatt med fokus på kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet.

  • Det största raffinaderiet i Nynaskoncernen.
  • Den största leverantören av bitumen för vägar i Sverige och de nordiska länderna.
  • En av de största tillverkarna av nafteniska specialoljor i världen.
  • 2004 blev vårt raffinaderi i Nynäshamn det första raffinaderiet i världen som huvudsakligen drivs med biobränsle.

Raffinaderiet i Göteborg

Raffinaderiet producerar bitumen för den nordiska marknaden. Det startades 1956 i närheten av Göteborgs hamn. Produktionsenheten hålls uppdaterad genom strategiska investeringar med fokus på produktkvalitet och hållbarhet. Investeringar i nya gasvärmare har lett till stora utsläppsminskningar på senare tid.

  • Raffinaderiet är fokuserat på bitumenproduktion och specialprodukter, däribland polymermodifierat bitumen, bitumenemulsioner och oxiderat bitumen.
  • Processen att modifiera bitumen med polymerer syftar till att göra bindemedlet mer flexibelt vid låga temperaturer, en nödvändighet för hållbara beläggningar för krävande förhållanden.

Raffinaderiet i Eastham

Raffinaderiet drivs som ett 50/50-ägt joint venture mellan Nynas och Shell.  Det ligger vid floden Mersey i nordvästra England.

  • Raffinaderiet producerar bitumen för den brittiska marknaden.
  • På platsen har Nynas en uppgraderingsanläggning (Special Products Plant,
    SPP) som producerar polymermodifierade bindemedel och emulsioner.