The colour of Nynas!

We help our customers develop better, more sustainable products. This is as certain as the fact that yellow is our colour.

Våra produkter

Nynas strävar efter att proaktivt bidra till hållbar utveckling genom att bevisligen förbättra effekterna av dess ekonomiska, miljömässiga och sociala aktiviteter.

Nynas har åtagit sig att minska sin egen miljöpåverkan och vårt mål är att bli klimatneutralt
till 2050.

95 år av innovation

Efter nästan ett sekel på marknaden utvecklar Nynas aktivt nya, framåtblickande, kundorienterade lösningar för att bidra hållbar utveckling. Den särpräglade entreprenörsandan hos företagets grundare fortsätter med oförminskad styrka.