Stödjer övergången till en hållbar framtid

Nynas är engagerade i att tillhandahålla och utveckla produkter som främjar hållbarhet i kunders tillämpningar.

Specialprodukter som

driver vardagens infrastruktur

Vårt bitumen och våra nafteniska specialprodukter används i alla möjliga tillämpningar som människor kommer i kontakt med varje dag, såsom el, vägar, broar och annan infrastruktur.

Kort sagt, våra produkter håller mycket av världen igång.

Nynas har åtagit sig att minska sin egen miljöpåverkan och vårt mål är att bli klimatneutralt
till 2050.

Våra produkter

Nynas strävar efter att proaktivt bidra till hållbar utveckling genom att bevisligen förbättra effekterna av dess ekonomiska, miljömässiga och sociala aktiviteter.