Vår FoU

Hållbarhet är den främsta drivkraften i våra FoU-projekt idag. Genom innovativa produkter stödjer vi våra kunder och samhällets omställning till en mer hållbar värld. Enkelt uttryckt är vi helt enkelt dedikerade till att stödja hållbarhetsomställningen.

Genom innovativa produkter kan vi hjälpa våra kunder och samhället att ställa om till en mer hållbar värld. Vi utökar för närvarande vår portfölj av cirkulära produkter och utforskar nya cirkulära råvaror, samt olika sätt att minska utsläppen i produktionen och därmed våra produkter.

Vi delar in vår forskning i grundforskning och tillämpad forskning. Inom grundforskningen har vi ett laboratorium som enbart ägnar sig åt att studera olja – med det enda syftet att ta reda på mer om dess fantastiska egenskaper. Ju mer vi lär oss, desto mer insiktsfull blir vår produktutveckling. I den tillämpade forskningen har vårt forskningsteam tillgång till avancerade laboratorier, inklusive småskaliga hydreringsanläggningar och mikroreaktorer. Med dem kan vi skapa den perfekta lösningen för en viss tillämpning. Vi samarbetar också med ett antal tekniska universitet, där studenterna har möjlighet att skriva uppsatser eller arbeta med andra projekt i en dynamisk miljö.

Lär dig mer

Läs några av våra tekniska artiklar på engelska

  • Performance testing in real tyres

    Nynas is stepping up its commitment to sustainability by bringing its tyre testing from the lab to the field – testing the performance of its biobased NYTEX® BIO 6200 oil in real tyres.

  • Exploring ionic liquids for greener grease

    When Ashlie Martini and her team of researchers at University of California Merced (UCM) applied for a NLGI grant to explore the use of ionic liquids in grease, Nynas’ grease specialist Mehdi Fathi-Najafi was assigned as their liaison.

  • Transformer oil test rig: Tracing thermal faults

    At Nynas, the developers of transformer liquids have a new R&D tool – a functional bench-top test rig in which they can mimic the conditions of thermal faults. Simulated performance testing is enabling quicker, easier and more cost-effective evaluation of novel insulating fluids.