Nyheter

 • Uppskattad säkerhetsdag i Norge

  För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

 • Ringled runt Umeå

  Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

 • Stora investeringar i dansk infrastruktur

  Partierna i det danska folketinget har kommit överens om att satsa cirka 22 miljarder euro på landets infrastruktur fram till 2035; den största danska infrastrukturplanen någonsin.

 • Italienskt forskningsprojekt

  Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

 • Naturbitumen i Babels torn

  Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

 • Kallteknik i blickpunkten

  Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

 • Nya grepp för återvinning

  Med fokus på den cirkulära ekonomins krav på återvinning banar brittiska OCL Regeneration väg för mer hållbara beläggningsmetoder, som möjliggör att en större andel asfaltmassor kan återanvändas.

 • Trygg, stabil verksamhet i Finland

  Bara några mil från Åbo i södra Finland hyr Nynas ett antal bitumentankar i anslutning till Nådendals hamn. Ett nytt flerårigt avtal med ägaren Neste säkerställer att Nynas även i fortsättningen har tillgång till depåns erfarna personal och omfattande service när det gäller allt från drift till kvalitetskontroll och lastningsplatser.

 • Beläggningsbranschen kraftsamlar

  På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening.

 • Sokndal, Norge

  Det nyligen öppnade Motorcenter Norway erbjuder allt från gokart till dragracing. Nynas deltog i projektet genom att leverera Nypol HF 105, ett polymermodifierat bindemedel som är idealiskt för beläggningar som utsätts för stora påfrestningar.