Responsible care

Nynas deltar i Responsible Care, kemiindustrins program för ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Företag som deltar i Responsible Care förbinder sig att följa vissa regler. Programmet omfattar bl.a. minimering av förbrukningen av råmaterial och energi samt instruktioner till kunderna i hur man säkert transporterar, lagrar och hanterar våra produkter. En del av engagemanget består i att vara mottaglig för de problem och frågor som tas upp av grannar och representanter för de kommuner där företaget har anläggningar.