FOKUSOMRÅDE

Hållbara produkter

Vi fokuserar på att utveckla högkvalitativa produkter som ger längre livslängd, minskar utsläppen av växthusgaser, ökar energieffektiviteten vid tillverkning och användning och stöder den cirkulära ekonomin. Nynas kommer att fortsätta att tillhandahålla och utveckla produkter som bidrar till hållbarhet när de används i kundernas tillämpningar.

Ambition 2030

Vår ambition för 2030 är att öka andelen Nynasprodukter som ingår i cirkulära produktflöden och att fortsätta att utveckla produkter för att erbjuda våra kunder förnybara och cirkulära produkter där det finns möjlighet och ett värde i att göra det. Nynas kommer att fortsätta att leverera råvarubaserade produkter i framtiden. I de flesta fall beror detta helt enkelt på att dessa produkters prestanda är oöverträffad av alternativa lösningar som finns tillgängliga i dag och på kort sikt.

Utveckla cirkulära produktflöden

Våra bitumenprodukter för vägarbete är 100 procent återanvändbara och gör det möjligt för kunderna att återvinna asfalt. Nynas bitumenprodukter gör det också möjligt för kunderna att lägga asfalt vid lägre temperaturer, vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Det finns ytterligare tillämpningar där våra specialoljor är helt återvinningsbara när deras livslängd är slut. I vissa andra fall är de sammansättningar som de ingår i återvinningsbara. NYTRO® RR 900X, en renodlad premiumtransformatorvätska som uppfyller de strängaste kraven i IEC 60296 (2020) och har en prestanda som är lika bra eller bättre än nyproducerade mineraliska transformatoroljor. Produkten kan ersätta nyproducerad olja i nya transformatorer och därmed bidra till resurseffektivitet och ett avsevärt minskat koldioxidavtryck från transformatorvätska.

Naphthenics - biobaserad råvara

NYTRO® BIO 300X är en biobaserad, förnybar och liksom alla Nynas transformatoroljor en helt återvinningsbar produkt. Den högpresterande transformatorvätskan erbjuder överlägsen värmeöverföring och exceptionell nedkylning tack vare den ultralåga viskositeten. Ytterligare
arbete för att studera prestandafördelarna med NYTRO BIO 300X har utförts tillsammans med kunder, vilket till exempel visar att lindningstemperaturen vid heta punkter kan sänkas med upp till 10 K (Kelvin) jämfört med mineraliska transformatoroljor som uppfyller IEC-standarden 60296.

NYTRO BIO 300X har erhållit USDA Certified Biobased Product Label, som hjälper användarna att enkelt identifiera produkter med verifierat biobaserat innehåll.

Bitumen - bryter ny mark för lägre koldioxidutsläpp

Nynas har utvecklat ett nytt produktsortiment som erbjuder vägbyggnadssektorn ett sätt att minska sin klimatpåverkan.

Det nya Nypol RE-produktsortimentet bidrar till att förlänga beläggningens livslängd, vilket leder till ett lägre koldioxidavtryck. Att förlänga beläggningarnas livslängd är en av de bästa sakerna man kan göra för att förbättra hållbarheten i ett vägbygge. Under vägens livslängd kommer mindre nytt råmaterial att användas och färre underhållsinterventioner att behövas, vilket leder till ett lägre koldioxidavtryck.

Det biogena materialet av polymermodifierad bitumen (PMB) i Nypol RE-sortimentet minskar det totala koldioxidavtrycket.