Mindre trafikstörningar

Med hjälp av en specialutformad metod är det möjligt att släppa på trafiken utan större begränsningar flera dagar tidigare än normalt efter ett vägarbete.

Det finns många aspekter som ska beaktas i anslutning till vägarbeten, bland annat trafikanternas behov av framkomlighet. Inte sällan bildas det långa köer som skapar irritation och andra problem, men också merkostnader.  
 
Det här gäller även vid ytbehandlingar för att åtgärda trasiga beläggningar. En ytbehandling innebär enkelt uttryckt att ett lager sten fästs på det underliggande grus- eller asfaltlagret med en bitumenemulsion för att ge vägen ett nytt slitlager. 
 
En svårighet i sammanhanget är att det vanligtvis krävs betydande hastighetsbegränsningar dagarna närmast efter att arbetet har slutförts. Den försämrade framkomligheten drabbar enskilda trafikanter, men innebär också mer generella ekonomiska och miljömässiga belastningar. Det gäller allt från ökade utsläpp till försenade leveranser.     
 
Problemet kan minskas med hjälp av en emulsion som Nynas har utvecklat. Emulsionen ger speciellt bra effekt om den kombineras med två istället för ett lager sten. Det beror på att stenarna i de båda lagren har olika dimension och därför kilar fast i varandra och sedan hålls kvar effektivt tack vare att emulsionen innehåller polymerer. 
 
Resultatet blir att man kan sopa ren vägbanan och släppa på trafiken utan större begränsningar redan dagen efter att beläggningsarbetet är klart. Det normala vid en ytbehandling är annars relativt kraftiga hastighetsbegränsningar i flera dygn för att undvika stenskott.