Vår vision

Nynas vision är att stärka vår position som den globala ledaren inom nafteniska produkter och som den främsta bitumenpartnern i Europa. Vi åstadkommer detta genom att utveckla nästa generations lösningar för våra kunder, säkerställa en lönsam tillväxt och genom att vara en attraktiv arbetsplats.

Vi tror på att använda olja på ett hållbart och rationellt sätt. Vi vill använda oljan – inte elda upp den. Ökad miljömedvetenhet och ökat fokus på hur produkter och arbetsprocesser påverkar vår hälsa utgör en del av vår långsiktiga strategi. Vi undersöker även möjligheterna att använda förnybara råvaror och produkter.

För att förverkliga vår vision arbetar vi nära tillsammans med våra kunder för att förstå deras behov och processer. Våra specialistkunskaper gör att vi kan erbjuda ett starkt partnerskap inom produktutveckling.

Inköp och tillverkning av hög kvalitet samt ett distributionsnätverk med representanter på strategiska platser över hela världen garanterar att våra kunder får snabba och tillförlitliga leveranser oavsett var de befinner sig.

På Nynas arbetar vi hårt för hållbar utveckling parallellt med företagets ambitioner för tillväxt och lönsamhet. Vi har strikta företagspolicyer för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs i enlighet med våra mål för säkerhet, mänskliga rättigheter, affärsetik, miljöskydd och andra hållbarhetsområden.

Att vara en attraktiv arbetsplats är avgörande för att kunna fokusera på vår viktigaste tillgång – våra medarbetare, både nuvarande och framtida. Vår personal består av människor från olika länder och kulturer med det gemensamt att vi alla agerar enligt Nynas tre kärnvärden: dedication, cooperation och proactivity.