Vår vision

Vi stödjer omställningen till ett hållbart samhälle.

Nynas produkter spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Under sin livscykel har våra produkter positiva effekter, de hjälper till exempel till att minska koldioxidutsläpp och minska energiförbrukning jämfört med den näst bästa tillgängliga produkten.

Kundernas behov är kärnan i det vi gör. Genom vår specialicerade applikationskunskap och våra långsiktiga partnerskap med ledande kunder inom infrastruktur- och kemisektorn förstår vi deras behov, vilket gör att vi kan utveckla nästa generations hållbara lösningar som ger överlägset värde, både för våra kunder och för samhället. Vi fortsätter att utforska nya sätt att förbättra vårt eget och våra kunders klimatavtryck. Detta inkluderar att utöka vår portfölj av cirkulära produkter och användning av nya biobaserade material.

Företaget fortsätter också att förbättra energieffektiviteten på alla Nynas-anläggningar och introducera energikällor med lägre klimatpåverkan. Från 2017 till 2023 har vårt koldioxidavtryck halverats.

På Nynas anammar vi ett holistiskt synsätt på hållbarhet för att möta alla våra intressenters förväntningar. Genom att integrera hållbarhet i alla våra aktiviteter och produkter kan vi framtidssäkra företaget och leverera våra ambitioner om tillväxt och lönsamhet. Policyer och verktyg finns på plats för att säkerställa att vi verkar i linje med vårt engagemang för HSSE, klimat, miljö och för människor och samhälle.

Våra produktionsenheters strategiska lägen – tillsammans med vårt leveransnätverk – gör att vi är unikt placerade för att stödja kunder i EMEA-regionen.

Att tillhandahålla en attraktiv arbetsplats är avgörande när det gäller att fokusera på vår största tillgång – våra anställda, både nuvarande och framtida. Och även om vår personalstyrka har olika kompetenser och bakgrund, delar vi alla visionen om ett Nynas som stödjer övergången till ett hållbart samhälle.