Celebrating our past, inspiring our future

2018 fyllde Nynas 90 år. Det är en spännande berättelse om hur ett litet svenskt oljebolag omvandlades till en ledande internationell aktör med fokus på specialprodukter.

Luften var klar och lite kylslagen när S/S British Earl i oktober 1928 anlände med den första lasten råolja till det nybyggda raffinaderiet i Nynäshamn. Historien om Nynas kunde ta sin början.

Investeringen i ett nytt raffinaderi – det första i Sverige – var inte bara viktig för företagets grundare Axel Ax:son Johnson, utan även för landet i sin helhet. Under andra världskriget fick Nynas en avgörande betydelse för den svenska energiförsörjningen genom att utveckla metoder för att tillverka oljeprodukter av kol och tjära.  

Axel Ax:son Johnson insåg tidigare än många andra vilket genomslag bilismen skulle få. I början av 1930-talet investerade han i en ny krackningsanläggning och var även först i Sverige med en teknik som innebar att man kunde tillverka bensin med väsentligt högre oktantal än tidigare. Det blev också startskottet för det rikstäckande nät av bensinstationer som Nynas drev ända fram till 1981.

Energikrisen i mitten av 1970-talet medförde att Nynas hamnade i en allvarlig kostnadskris. Det var inte längre ekonomiskt möjligt att tillverka bensin, diesel, eldningsolja och smörjmedel för den inhemska marknaden, utan nu krävdes både specialisering och internationalisering. En bidragande orsak till att den mödosamma omvandlingen blev lyckosam var de starka traditionerna inom forskning och utveckling.

Ett viktigt steg i den nya strategin var förvärvet av ett raffinaderi i Antwerpen 1985 samt, framförallt, köpet av det engelska företaget Briggs Oil 1992. Därmed hade Nynas intagit positionen som en av de ledande aktörerna på den europeiska bitumenmarknaden med en uttalad inriktning på specialprodukter för till exempel asfaltering av broar, flygplatser och motorvägar men också för takpapp och andra industriapplikationer.

Parallellt med expansionen inom bitumen gjordes betydande investeringar för att stärka produktionen av nafteniska specialoljor. Det gällde inte minst utvecklingsarbetet inom katalysator- och hydreringsteknologin. Så småningom breddades sortimentet med specialoljor för bland annat transformatorer, grafisk färg, däck och industriella smörjmedel.  

Tack vare tillgången till ett stort antal lokala depåer för nafteniska specialoljor, med Antwerpen, Houston och Singapore som centrala hubbar, samt ett nät av bitumendepåer runt om i Europa kan Nynas numera leverera produkter till nästan vilken plats som helst i världen.

För att möta en ökad efterfrågan på nafteniska specialoljor beslutade Nynas att ta över ett raffinaderi i Harburg i Tyskland. Förvärvet, som slutfördes i januari 2016, har även gjort det möjligt att etablera en ny leveranspunkt för bitumenverksamheten Europa. 

Efter 90 år på marknaden är Nynas ett ledande internationellt oljebolag inom flera specialistsegment. Inriktningen på produkter med lång livslängd, i många fall upp emot 40-50 år, skiljer verksamheten från traditionella oljebolag vars fokus ligger på bränslen.

Nu är vi redo att ta oss an nya utmaningar och utveckla framtidsorienterade lösningar för våra kunder och därmed bidra till en hållbar utveckling. Det unika entreprenörskap som kännetecknade företagets grundare lever med andra ord vidare med oförminskad kraft. 

För mer information kontakta

 Hans Östlin

Hans Östlin

Communications Director

Mobilnummer +46 708 93 19 75