Hållbarhetsrapport

Från och med 2022 publicerar vi hållbarhetsrapporter separat. Tidigare år har den ingått i företagets årsredovisning. De senaste fem åren finns att ladda ned här nedan.