Lyckad sjösättning

Efter en lyckad sjösättning finslipas nu de sista detaljerna innan Nynas nya tankfartyg kan tas i drift med fokus på resurseffektivitet, miljöansvar och tillförlitlig logistik.

MT Thun Resource i siffror

  • Längd: 114,95 m
  • Bredd: 15,87 m
  • Djupgående: 6,9 m
  • Dödvikt: 7999 ton
  • Lastkapacitet: 9540 m3
  • Isklass 1A (finsk/svensk)

Nynas är beroende av en omfattande distribution av råolja, oljekomponenter och färdiga produkter. Tack vare ett internationellt nätverk med depåer, fartyg och tankbilar är det möjligt att leva upp till marknadens högt ställda krav på säkerhet, service, kostnadseffektivitet och en hållbar utveckling. 

Det är mot den bakgrunden vi tagit beslutet att ersätta trotjänaren MT Thun Gothenburg med ett modernare och mer bränslesnålt fartyg för leveranser av nafteniska specialoljor.

Det nya fartyget, MT Thun Resource, är skräddarsytt för Nynas behov och det första i en serie av 6 fartyg som det holländska företaget Ferus Smit bygger åt det svenska rederiet Erik Thun AB/Thun Tankers. 

Det betyder i klartext att Nynas chartrar fartyget, medan ledning och ägarskap ligger kvar hos Thun Tankers.

– Till en början löper vårt avtal på 5 år, men jag räknar med att vi ska ha MT Thun Resource i drift upp emot 15-20 år säger Andrew Hamill, Chartering Manager hos Nynas.

En stor fördel är att Nynas kopplades in i ett tidigt skede i utformningen. På så sätt har det varit möjligt att möta de högt ställda krav som ställs på leveranser av Nynas specialprodukter. Men det är också viktigt att få tillgång till ett fartyg som är anpassat till de stora förändringar som sjöfarten genomgår på grund av nya regler gällande fartygens effektivitet och koldioxidutsläpp.  

De krav som Nynas har ställt gäller i första hand fartygets tankar. Det handlar om hela 16 belagda tankar med individuella pumpar, vilket är ovanligt många och skiljer MT Thun Resource från de övriga 5 fartyg som Ferus Smit tillverkar i den här serien.

En annan betydande fördel är bränsleeffektiviteten. Jämfört med Nynas befintliga fartyg handlar det om en förbättring på 35%, samtidigt som man inom ramen för den besparingen får en kapacitetsökning på cirka 1500 kubik. Dessutom är det förberett för att vid lastning kunna driva pumparna med el i stället för som normalt med bunkerolja. 

Det fanns med andra ord mycket att fira den 10 november när ett team från Nynas anlände till Ferus Smits skeppsvarv i den nordtyska staden Leer för att delta i sjösättningen. 

Ceremonin inleddes med att Andrews hustru Ulrika i egenskap av MT Thun Resources gudmor döpte fartyget och önskade dess blivande besättning all lycka innan hon krossade den obligatoriska champagneflaskan mot fartygets skrov. 

Därefter släpptes det nya fartyget ner i vattnet, till stor lättnad och glädje för representanterna för såväl varvet och Thun Tankers som teamet från Nynas.

MT Thun Resource kommer att ligga kvar i Leer ett par månader innan hon kan tas i drift och börja transportera Nynas produkter. Det handlar bland annat om att installera pumpar och avsluta rörarbeten. 

En annan viktig del är att man måste utföra åtgärder i fartygets tankar. Förutom att grunda och belägga tankarna ska de få en epoxibehandling. Den här viktiga slutfasen, förberedelse och härdning, måste få ta sin tid.  

När det arbetet är slutfört anländer besättningen till varvet för att göra sig hemmastadda på sitt nya fartyg. Då genomförs även en testresa längs kusten för att trimma in alla detaljer, vilket betyder att fartyget levereras till Nynas i slutet av januari eller början av februari.

Enligt planerna ska MT Thun Resource i första hand gå från Nynäshamn till hubben i Antwerpen samt till de depåer som Nynas har runt om i nordvästra Europa.

– Det nya fartyget kommer att tillhandahålla en modern och bränsleeffektiv plattform för att transportera våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt och hjälpa oss i vår omställning till ett hållbart Nynas för framtiden, avslutar Andrew Hamill.

Med passion för transformatorer

Nyligen tillträdde Dr. Hugo Campelo tjänsten som Senior Technical Advisor med fokus på Nynas kunder inom den elektriska industrin. I sin nya roll fungerar han som teknisk expert inom området dielektriska vätskor i transformatorer och ställverk.

Brains of Nynas: Tallal Belkheiri

Tallal Belkheiri har gedigen erfarenhet av forskning och utveckling inom processteknik. I sin roll som Nynas Sustainability Manager ligger fokus på att söka tekniska lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här får du veta mer om vad Tallal har i tankarna.

Oväntat besök

Det naturnära läget gör att raffinaderiet i Nynäshamn till och från får oväntat besök. För en tid sedan dök en kanin upp för att undersöka om det var möjligt att bosätta sig invid laboratoriet.