Nynas och Stena Recycling för in den cirkulära ekonomin i den elektriska industrin

Nynas och Stena Recycling har offentliggjort ett strategiskt partnerskap som kombinerar Nynas världsledande raffineringsteknik och marknadsledande cirkulära transformatorolja med Stenas breda insamlingsnätverk och moderna återvinningstjänster.

Nynas, som tillverkar och raffinerar transformatorolja, samarbetar med Sveriges ledande återvinningsföretag, Stena Recycling, för att etablera hållbara lösningar för den cirkulära ekonomin i elindustrin. Partnerskapet kommer att dra nytta av Nynas världsledande raffineringsteknik och hållbara produktutveckling tillsammans med Stenas expertis inom insamling och återvinning av transformatorolja.

Med sitt omfattande europeiska nätverk samlar Stena Recycling in gamla transformatorer och annan anläggningsutrustning. Genom det nya samarbetet kommer Stena att förse Nynas med mineralisk isolerolja de uttjänta transformatorerna, för att återanvändas i företagets cirkulära transformatoroljor.

– Under 2022 lanserade Nynas framgångsrikt NYTRO® RR 900X, en högkvalitativ återraffinerad transformatorolja som ger transformatortillverkare och kraftverk möjlighet att delta i en cirkulär ekonomi, säger Simon Day, VP Sales & Marketing Nynas. Vi återraffinerar tidigare använda transformatoroljor som inte längre är lämpliga att användas i sin befintliga form, samtidigt som NYTRO RR 900X håller den högsta kvalitetsstandard som Nynas varumärken är kända för.

Nynas NYTRO RR 900X uppfyller de högsta kraven enligt specifikationen IEC 60296 utgåva 5 (2020), som stadgar att råvaran till återraffinerade oljor till 100 % måste hämtas från kraftutrustning. Produkten kommer inom kort att erbjudas med ISCC Plus-certifiering.

– NYTRO RR 900X är återraffinerad med Nynas kraftfulla katalytiska hydreringsteknologi, som återanvänder mineraloljor från avvecklade transformatorer som annars skulle riskera att brännas och slösas bort. Förutom att bidra till resursbesparingar genom att ersätta jungfrulig olja, minskar NYTRO RR 900X växthusgasutsläppen med över 70 % under dess livscykel jämfört med jungfrulig Nynas-olja, säger Marika Rangstedt, Sustainability Manager Nynas.

Samarbetet mellan Nynas och Stena Recycling kommer att stödja tillverkare av originalutrustning (OEM), elföretag och transmissionssystemoperatörer (TSO) i deras övergång till hållbara cirkulära lösningar.

– Med mer än 100 insamlingscentraler i norra Europa för alla typer av avfall, samt ett flertal lagringsplatser för transformatorolja, kan Stena Recycling erbjuda kompletta och flexibla insamlingslösningar för branschen, säger Jan-Erik Andersson, Head of Hazardous Waste Stena Recycling.  

För en hållbar utveckling

Nynas utvecklar och tillverkar produkter som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle.

Första förband på miljön

Nynas hjälper Sjöräddningssällskapet med utbildning i miljöräddning. Sedan 1907 har Sjöräddningssällskapet (SSRS) funnits på plats längs våra kuster för att snabbt rycka ut när olyckan är framme. Sjöräddarna kommer även till undsättning när miljön hotas, i första hand för att minimera skador från oljeutsläpp.

Nu blickar vi framåt!

Nu startar vi upp raffinaderiet i Nynäshamn efter ett omfattande underhållsstopp, något som vi genomför med jämna mellanrum.