Starkt resultat för Nynas 2023

År 2023 återgick Nynas till lönsamhet, drivet av den starka utvecklingen av kärnverksamheten.
– Vi har bevisat att Nynas är en hållbar verksamhet, grundad på unika produkter, infrastruktur och marknadsposition, och vi uppnådde ett starkt resultat både kommersiellt och finansiellt 2023, säger Nynas vd Eric Gosse.

Med ett mindre fotavtryck än tidigare redovisade Nynas ett positivt rörelseresultat på 566 miljoner kronor 2023, och ökade väsentligt sin justerade EBITDA till 829 miljoner kronor (2022: 596) och återhämtade eget kapital. Nettoresultatet 2023 var 592 miljoner kronor.

Stark efterfrågan på marknaden

Nynas upplevde en stark efterfrågan på sina nafteniska specialprodukter (NSP), särskilt inom transformatoroljor. Dessa oljor bidrar till energiomställningen genom att hjälpa kunder att öka effektiviteten och bygga ut sin elektriska infrastruktur.

Bitumenförsäljningen återhämtade sig till nivåer över våra mål i Skandinavien. Nynas fortsätter att arbeta aktivt med hela försäljningskedjan för att bättre kunna betjäna kunderna och utnyttja de två produktionsanläggningarna i Nynäshamn och Göteborg. Nynas förblir också en viktig bitumenleverantör i Storbritannien, vilket baseras på en 50-procentig andel i Eastham-raffinaderiet.

Investerar i framtiden

Under året fortsatte företaget att utveckla sin förmåga att köpa råvaror från en mängd olika källor genom snabba tester och beslutsfattande, för att därigenom förbättra kapaciteten i råvaruförsörjningen.

Som en satsning för framtiden investerades 600 miljoner kronor under året, inklusive ett storskaligt underhåll av den största produktionsanläggningen.

Hållbarhet en viktig drivkraft

Nynas produkter spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Genom sin livscykel har produkterna en positiv inverkan och hjälper till att spara koldioxid och energi jämfört med den näst bästa tillgängliga produkten.
– Hållbarhet är den främsta drivkraften i våra FoU-projekt idag. Genom innovativa produkter stödjer vi våra kunder och samhällets omställning till en mer hållbar värld, förklarar Eric Gosse.

Nynas utökar för närvarande portföljen av cirkulära produkter och utforskar nya cirkulära råvaror. 2023 startade vi till exempel ett projekt med Stena Recycling för att samla in och återförädla uttjänta transformatoroljor för användning som råvara.

Företaget fortsätter också att förbättra energieffektiviteten på alla Nynas anläggningar och introducera energikällor med lägre klimatpåverkan.

Ladda ner hela rapporten

Viktiga branschforum

De mässor och kongresser som genomförs runt om i världen har stor betydelse för spridning av kunskap om produkter och det löpande forsknings- och utvecklingsarbetet.

Spännande och utvecklande!

Om du vill så kan du utvecklas snabbt i ditt jobb här på raffinaderiet och stegvis få mer ansvar och högre lön, säger Hampus som påbörjade sin karriär som operatör under 2023.

Säkerhet på hög nivå

Vi har ett bra säkerhetstänk inom Nynas men vi slår oss aldrig till ro utan håller hela tiden diskussionen om en säker arbetsplats levande, säger Annika Johansson, specialist inom hälsa, säkerhet och miljö.