Nynas nyheter

De senaste nyheterna, händelserna och rapporterna från Nynas AB

 • Första skumapplikationen med biogent bitumen i Storbritannien

  Genom att använda Nynas bitumen med biogena komponenter är det möjligt att minska koldioxidavtrycket från kallblandad asfalt. Det visar ett banbrytande projekt på den brittiska motorvägen M65.

 • Säkert alternativ till kreosot

  Kreosot är en kategori av kolhaltiga kemikalier som har använts som träskyddsmedel sedan 1800-talet. Men eftersom det är en cancerframkallande substans finns det goda skäl att leta efter andra alternativ. Nynas NYTEX®-sortimentet kan vara en del av en hållbar lösning.

 • Nynas specialister föreläser på KTH

  Nynas har av tradition ett nära samarbete med universitet och högskolor. Ett belysande exempel är den föreläsning om petroleumindustrin som hålls för studenter på KTH.

 • Brains of Nynas: Sibala Libish Kumar

  Sibala Libish Kumar har lång branscherfarenhet av kundinriktat arbete. Som Customer Service Specialist i Nynas har hon en nyckelposition för att den pågående digitaliseringen överensstämmer med företagets målsättningar. Här får du veta mer om vad Sibala har i tankarna.

 • Forskningssamarbeten i fokus – internationellt erkännande av Nynas varumärke

  Komplexa forskningsprojekt med industrin, forskningsinstitut och universitet bidrar i hög grad till kunskapsuppbyggnaden, inte bara för framtida produktutveckling utan också för att identifiera fördelarna med våra produkter och deras prestanda när de används. Samtidigt bidrar de till den höga nivån av specialistkunskap som finns i Nynas.

 • Nynas och Stena Recycling för in den cirkulära ekonomin i den elektriska industrin

  Nynas och Stena Recycling har offentliggjort ett strategiskt partnerskap som kombinerar Nynas världsledande raffineringsteknik och marknadsledande cirkulära transformatorolja med Stenas breda insamlingsnätverk och moderna återvinningstjänster.

 • För en hållbar utveckling

  Nynas utvecklar och tillverkar produkter som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle.

 • Första förband på miljön

  Nynas hjälper Sjöräddningssällskapet med utbildning i miljöräddning. Sedan 1907 har Sjöräddningssällskapet (SSRS) funnits på plats längs våra kuster för att snabbt rycka ut när olyckan är framme. Sjöräddarna kommer även till undsättning när miljön hotas, i första hand för att minimera skador från oljeutsläpp.

 • Nu blickar vi framåt!

  Nu startar vi upp raffinaderiet i Nynäshamn efter ett omfattande underhållsstopp, något som vi genomför med jämna mellanrum.

 • Lyckad sjösättning

  Efter en lyckad sjösättning finslipas nu de sista detaljerna innan Nynas nya tankfartyg kan tas i drift med fokus på resurseffektivitet, miljöansvar och tillförlitlig logistik.