Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Projektet startade redan 2016 när Nynas välkomnade en student från universitetet. Nästa steg togs ett par år senare i form av ett gemensamt treårigt doktorandprojekt som fokuserade på avancerad karakterisering av egenskaperna hos bituminösa bindemedel som innehåller ett förnybart biogent kolvätematerial. Resultaten tyder starkt på att asfalterade vägbeläggningar med sådana bindemedel är hållbara och fullt återanvändbara.

Det framgångsrika samarbetet har nu lett till ett beslut att Nynas och universitetet i Ancona tillsammans ska finansiera ett andra doktorandprojekt med huvudmålet att ytterligare utforska olika typer av förnybart material i asfaltbeläggningar. Några av de aspekter som kommer att undersökas är långsiktig prestanda och koldioxidavtryck.

Nya grepp för återvinning

Med fokus på den cirkulära ekonomins krav på återvinning banar brittiska OCL Regeneration väg för mer hållbara beläggningsmetoder, som möjliggör att en större andel asfaltmassor kan återanvändas.

Trygg, stabil verksamhet i Finland

Bara några mil från Åbo i södra Finland hyr Nynas ett antal bitumentankar i anslutning till Nådendals hamn. Ett nytt flerårigt avtal med ägaren Neste säkerställer att Nynas även i fortsättningen har tillgång till depåns erfarna personal och omfattande service när det gäller allt från drift till kvalitetskontroll och lastningsplatser.

Beläggningsbranschen kraftsamlar

På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening.