Ett internationellt äventyr

Med 1000 anställda, flera produktionsanläggningar i Europa samt kontor i över 30 länder, är vi dedikerade till att forska, producera och leverera nafteniska specialoljor och bitumen för en växande marknad.

Vi arbetar med att få ut så mycket som möjligt ur varje droppe ändlig resurs. Till skillnad från bränsle, som förbrukas direkt när det används, kan våra lösningar användas i flera årtionden innan de återanvänds. Låt oss använda produkterna – inte bränna upp dem!

Vårt jobb tar oss över hela världen, till kunder på alla kontinenter. Om du är redo för ett globalt äventyr har du kommit till rätt plats. 

Nynäshamn

Platsen där företaget startade. I Nynäshamn är det också många av våra medarbetare som väljer att bosätta sig. 

Nynäshamns raffinaderiet producerar produkter för både den nordiska marknaden och för export. Raffinaderiet är den största tillverkaren av bitumen för vägar i Norden och också en av de största tillverkarna av nafteniska special oljor i världen.

Här har du nära till havet, skärgården och ett böljande kulturlandskap. För dig som har storstaden i blodet, så tar det inte mycket mer än 40 minuter till Stockholm – med bil eller tåg.

Harburg

Raffinaderiet i Harburg i Tyskland producerar alla Nynas produkter till den tyska marknaden och för export. Faktum är att raffinaderiet tillhör en av de största tillverkarna av bitumen för vägar i Tyskland och i Europa, detta är även en av de större tillverkarna av nafteniska specialoljor i världen.   

Easthamn

Raffinaderiet i Eastham i Storbritannien drivs som ett 50/50 joint venture mellan Nynas och Shell. Här produceras bitumen för den brittiska marknaden och även polymermodifierade bindemedel och emulsioner.

Göteborg

I Göteborg har Nynas ett raffinaderi för tillverkning av bitumen och specialprodukter såsom polymermodifierad bitumen, bitumenemulsioner och oxiderad bitumen för den nordiska marknaden. 

There is a special Nynas spirit, a culture of working together and a will to help each other