Att studera olja utan särskild anledning

Råolja har många användbara och efterfrågade egenskaper. Tack vare dessa egenskaper kan vi använda olja inte bara i viktiga transportbränslen – på land, till sjöss och i luften – utan också som en betydelsefull beståndsdel i en rad olika produkter som behövs för att samhället ska fungera.

Vägar, tak, rör, däck, gummi, golv, färg, tidningar är bara några av de tusentals vardagsföremål som innehåller olja. På Nynas har vi en forskningsavdelning som uteslutande sysslar med att studera oljans kemiska egenskaper och tillämpningsområden.

– Fortfarande efter flera hundra års användning vet vi ändå relativt lite om olja. I våra laboratorier försöker vi ta reda på mer om denna fantastiska resurs och hur vi kan utnyttja dess potential fullt ut, säger Per Redelius, som under många år var det ledande namnet inom Nynas grundforskning.

Fortsätt på egen hand...

Om du vill ha mer information om vår grundforskning och oljans verkliga potential är du välkommen att kontakta Nynas kommunikationsavdelning. Lämpliga bilder finns i vår bildbank.

Images for the stories

Kommunikation kontakt

 Kristina Näslund

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

Mobilnummer +46 76 108 14 48