Däcksindustrin förändras snabbt

I takt med att marknaden förändras ställs nya och ofta hårdare krav. För att möta konsumenternas efterfrågan på ny teknik och hållbarhet utvecklar Nynas däckoljor för nästa generation, redan idag.

Visste du att däcktillverkarna anpassar sin produktion till däck med ökad diameter? Förutom det estetiska fördelarna erbjuder större däck överlägset grepp och bättre hantering.

Men det är inte den enda förändringen som är på gång. I en snar framtid förväntas sensorer som kan rapportera däck- och vägförhållanden hjälpa förarna att få en säkrare resa. Allt tyder på att säkerhet och effektivitet kommer att fortsätta spela en helt avgörande roll även framöver.

– Kraven på minskat rullmotstånd och förbättrad bränsleekonomi är här för att stanna, säger Herbert Fruhmann, marknadschef för Nynas däcksegment. För att erbjuda hållbara lösningar gäller det att ta in alla aspekter om råvaror, leveranskedja och produktion. Nynas däckoljor erbjuder en rad tekniska fördelar som stöder dessa ambitioner och ger ett hållbart värde för slutprodukten.

Images for the stories

Kommunikation kontakt

 Kristina Näslund

Kristina Näslund

Head of Market Communication Naphthenics

Mobilnummer +46 76 108 14 48