Säkerhet på hög nivå

Vi har ett bra säkerhetstänk inom Nynas men vi slår oss aldrig till ro utan håller hela tiden diskussionen om en säker arbetsplats levande, säger Annika Johansson, specialist inom hälsa, säkerhet och miljö.

Säkerheten för medarbetarna är det viktigaste av allt på raffinaderiet i Nynäshamn. Alla ska komma hem i det skick de kom till arbetsplatsen. Nynas har sedan länge arbetat metodiskt för att på olika sätt minska tillbud och olyckor. Ett nytt initiativ är ”Safety walk and talk” där chefer och Nynas säkerhetsexperter går runt bland medarbetarna och tar del av det som pågår och diskuterar de olika säkerhetsaspekterna. Ett 25-tal chefer har nyligen utbildats i metodiken.

En ”Safety walk and talk” är ingen inspektion utan mer av ett samtal kring hur vi tillsammans skapar en säker arbetsmiljö säger Annika. Allt startar med ledningen och våra chefer som tydligt ska visa att Nynas sätter säkerheten främst.

Säkerhetsarbetet omfattar självklart både egen personal och de entreprenörer som arbetar inom raffinaderiet.

Idag hade jag en bra diskussion med några medarbetare på WP Weldings som bygger en säkrare plattform för inspektion uppe på en bitumencistern, berättar Annika. De hade verkligen tänkt till innan och gjort en riskbedömning av arbetet enligt Nynas instruktion och även spärrat av så att ingen av misstag kommer in på byggområdet. Jag känner att diskussionen vi hade om säkerhet var mycket uppskattad.

Naphthenics erbjuder bättre lösningar

För att driva fram mer pionjäranda på smörjmedelslaboratorierna tror branschveteranen och problemlösaren Peter Dijke på gammal hederlig observation. Känd för sitt nytänkande när det gäller formulering av smörjmedel konstaterar han att Nynas nafteniska specialjor erbjuder lösningar på många av hans kunders problem.

Första skumapplikationen med biogent bitumen i Storbritannien

Genom att använda Nynas bitumen med biogena komponenter är det möjligt att minska koldioxidavtrycket från kallblandad asfalt. Det visar ett banbrytande projekt på den brittiska motorvägen M65.

Säkert alternativ till kreosot

Kreosot är en kategori av kolhaltiga kemikalier som har använts som träskyddsmedel sedan 1800-talet. Men eftersom det är en cancerframkallande substans finns det goda skäl att leta efter andra alternativ. Nynas NYTEX®-sortimentet kan vara en del av en hållbar lösning.