Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Projektet är indelat i olika entreprenader och för den avslutande etappen – Västra länken över Umeälven – ansvarar NCC och Peab. Den nya ringleden beräknas kunna tas i trafik under 2022.

Nynas har levererat betydande volymer bitumen till projektet. Det gäller Nynas 70/100, 100/150 och 160/220 till Peab samt såväl PMB-produkterna Nypol 67 och Nypol 88 som viskositetsgradigt bitumen Nynas V12000 till NCC.

Nya grepp för återvinning

Med fokus på den cirkulära ekonomins krav på återvinning banar brittiska OCL Regeneration väg för mer hållbara beläggningsmetoder, som möjliggör att en större andel asfaltmassor kan återanvändas.

Trygg, stabil verksamhet i Finland

Bara några mil från Åbo i södra Finland hyr Nynas ett antal bitumentankar i anslutning till Nådendals hamn. Ett nytt flerårigt avtal med ägaren Neste säkerställer att Nynas även i fortsättningen har tillgång till depåns erfarna personal och omfattande service när det gäller allt från drift till kvalitetskontroll och lastningsplatser.

Beläggningsbranschen kraftsamlar

På hösten 2021 genomfördes konstituerande föreningsstämma i Svensk beläggningsförening.