Viktiga branschforum

De mässor och kongresser som genomförs runt om i världen har stor betydelse för spridning av kunskap om produkter och det löpande forsknings- och utvecklingsarbetet.

Under den gångna våren har Nynas bland annat deltagit i UNITI Mineral Oil Technology Congress, ELGI Annual Congress och Middle East Energy.

Vi fanns även på plats under Tire Technology Expo, där Dr. Kamyar Alavi med utgångspunkt i Nynas däckoljor presenterade en multivariat analysmetod för utveckling av däckblandningar med bio-baserade och alternativa råmaterial.

Närmast väntar nu CWIEME Berlin i maj. Förutom att Nynas deltar i mässan håller Dr. Hugo Campelo en presentation om funktionella och miljömässiga skillnader mellan de två typerna av återvunna transformatoroljor.

I juni kommer vi att delta i Transformer Magazine Industry Navigator i Madrid med en vetenskaplig artikel om hållbarhetshänsyn för den elektriska industrin.

En annan självklar mötesplats är CIGRE i Paris i augusti. Där kommer Dr. Pär Wedin hålla en presentation om konstruktionen av ett nyutvecklat laboratorieinstrument, som baseras på en rörugn. I detta test överhettas oljeprover under betingelser som efterliknar olika elektriska fel som kan uppträda i en transformator, och som gör att transformatoroljan bryts ner termiskt och frigör gaser som sedan kan analyseras och avslöja vad som hänt i den överhettade oljan

Spännande och utvecklande!

Om du vill så kan du utvecklas snabbt i ditt jobb här på raffinaderiet och stegvis få mer ansvar och högre lön, säger Hampus som påbörjade sin karriär som operatör under 2023.

Säkerhet på hög nivå

Vi har ett bra säkerhetstänk inom Nynas men vi slår oss aldrig till ro utan håller hela tiden diskussionen om en säker arbetsplats levande, säger Annika Johansson, specialist inom hälsa, säkerhet och miljö.

Naphthenics erbjuder bättre lösningar

För att driva fram mer pionjäranda på smörjmedelslaboratorierna tror branschveteranen och problemlösaren Peter Dijke på gammal hederlig observation. Känd för sitt nytänkande när det gäller formulering av smörjmedel konstaterar han att Nynas nafteniska specialjor erbjuder lösningar på många av hans kunders problem.